อบจ.จัดบึงราชนกมาราธอน 25 ธค.54

30 พฤศจิกายน 2554 นายสุรินทร์  ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.จิรัฏฐ์  สันติวงษ์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชน ในการเตรียมการจัดการแข่งขันเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 บึงราชนกมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 นี้

การจัดกิจกรรมเดิน วิ่งดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รักการออกกำลังกายโดยการเดินหรือวิ่ง ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะบึงราชนก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

 

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4ประเภท ประกอยด้วย ประเภทฟันรัน ระยะทาง  3.5 กิโลเมตร  ประเภทมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร และประเภทมาราธอน ระยะทาง 24.195 กิโลเมตร โดยนักเดิน วิ่งที่เข้าเส้นชัยในอันดับ 1 – 5 ของทุกรุ่น ทุกประเภท ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก หรือสมัครได้ที่บริเวณงาน ภายในสวนสาธารณะบึงราชนก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00น. – 20.00 น. และในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 05.20 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 055 – 321304 – 5 ,             084 – 1532635      หรือ             086 – 3236283       หรือที่เว็ปไซต์ www.ppao.go.th

 

แสดงความคิดเห็น