มอบเงินช่วยเหลือจมน้ำเสียชีวิต 10 ราย

วันที่ 1 ธ.ค.2554  ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปราณี สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17   มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี รายละ 50,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมจำนวน 10 รายของจังหวัดพิษณุโลก(เพิ่มเติม)  เป็นราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน  6 ราย และอำเภอบางระกำ จำนวน 4 ราย   ซึ่งจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลก มีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยทั้งสิ้น 21 ราย และได้มีการมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในบางส่วนก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  รัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชานที่ประสบอุทกภัยและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำความห่วงใยของรัฐบาลมาให้กับประชาชน ขณะเดียวกันจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปแก้ไขโดยเร็วและต่อเนื่อง ทางรัฐบาลของแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม ขอให้กำลังใจแก่ทาบาทผู้เสียชีวิตทุกคนขอให้สู้ชีวิตต่อไปอย่าได้ท้อถอยและขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพทำมาหากินกันอย่างปกติสุข

ภายหลังรับมอบเงินช่วยเหลือแล้วตัวแทนของทายาทผู้เสียชีวิต  ได้กล่าวขอบคุณผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากรัฐบาลมาให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะรัฐบาล รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ให้ความห่วงใยและให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดีและต่อเนื่องในระหว่างประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น

แสดงความคิดเห็น