นร.ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายในหลวง

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 2 ธ.ค.2554  ที่โรงเรียนวัดท่ามะปราง เทศบาลนครพิษณุโลก ทางโรงเรียนจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยให้ผู้ปกครองพานักเรียนที่เป็นบุตรหลานมาร่วมทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งทางสถานศึกษาหลายแห่งได้จัดขึ้นพร้อมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุลดังกล่าว  ร่วมอธิษฐานจิตให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั้งประเทศ  พร้อมกันทางนักเรียนได้ร่วมฟังเทศน์ฟังธรรม ทำความดี รักษาศีล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

 

 

////

ชมภาพวีดีโอ

แสดงความคิดเห็น