วงษ์พาณิชย์ปล่อยขบวนรีไซเคิ่ลกู้กรุงศรีอยุธยา

เวลา 13.00 น.4 ธันวาคม 2554 ที่สำนักงานวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ อ.เมืองพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก พล.อ.ดร.ศิริ  ทิวะพันธ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  – ดร.สมไทย วงษ์เจริญ  ประธานกรรมวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป  ร่วมเปิดพิธีปล่อยขบวนคาราวานรีไซเคิล “ กู้กรุงศรีอยุธยา มหาภัยพิบัติน้ำท่วม” โดยนำพนักงานวงษ์พาณิชย์กรุ๊ปพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ไปเก็บเศษซากขยะที่นิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมอัญเชิญ พระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำขบวน“ กู้กรุงศรีอยุธยา มหาภัยพิบัติน้ำท่วม”

 

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ  ประธานกรรมวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพบางรายถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว  ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิต ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค  ทรัพย์สินเสียหาย  ปัญหาขยะทับถมที่ยากแก่การจัดการรวมจนถึงการกอบกู้สถานการณ์การประกอบอาชีพหลังน้ำลด

 

บริษัทวงษ์พาณิชย์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้นำการประกาศวาระจังหวัดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายปรีชา  เรืองจันทร์  “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยสร้างขวัญและกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นและชี้ให้เห็นวิธีเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสโดยใช้ประโยชน์จากขยะที่ทับถมกันมหาศาลในช่วงหลังน้ำลดเพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่และกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่มีผลต่อการดำรงชีวิตหลังจากที่น้ำเริ่มลดลงแล้วเพื่อให้ชาวพระนครศรีอยุธยามีรายได้หลังจากน้ำลดโดยการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนำมาขายยังแหล่งรับซื้อเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการลดภาระของหน่วยงานราชการในการกำจัดขยะมูลฝอย

 

โครงการนี้เป็นโครงการที่วางแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือนร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน  ทั้งนี้ทางบริษัทวงษ์พาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  และผู้ประกอบการวงษ์พาณิชย์สาขาย่อยที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนี้มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว โดยใช้ยุทธศาสตร์เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลสร้างรายได้สร้างอาชีพ

รายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการนี้ มอบให้กับมูลนิธิพระดาบส

 

สำหรับกำหนดการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554          ณ ถนนสายวังน้อย-อยุธยา หน้านิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 11.00-11.20 น. – อัญเชิญพระบรมรูปพระนเรศวรมหาราช มายังปะรำพิธีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดกรวยเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมรูปพระนเรศวรมหาราช            ดร.สมไทย  วงษ์เจริญ  ประธานกรรมการวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป  กล่าวรายงานถึงโครงการ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดพิธี โครงการความร่วมมือ “ กู้กรุงศรีอยุธยา มหาภัยพิบัติน้ำท่วม”

 

แสดงความคิดเห็น