เชิญชวนร่วมแข่งขัน “แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน 2012”

ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   นายวิรุฬ  อัคคะ  หัวหน้าสำนัดงานจังหวัดพิษณุโลก  ประชุมคณะกรรมการจัดการ“แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน 2012”   เพื่อ ติดตามการเตรียมการจัดการแข่งขันของคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

การ จัดการแข่งขัน “แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน 2012” เป็นความร่วมมือของจังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และชมรมวิ่งสองแคว  กำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์  ประกอบด้วยการ การแข่งขันประเภทมาราธอน ระยะทาง  42.195 กิโลเมตร  ประ เภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

 

เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วประเทศและของจังหวัดพิษณุโลก โดยสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ กกท.จังหวัดพิษณุโลก  สมัคร ทางไปรษณีย์ โดยส่งในสมัครให้ ศูนย์ กกท.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชำระค่าสมัครผ่านชื่อบัญชี“แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน” บัญชีเลขที่ 723-0-03737-1 ยืนยันการสมัครทางโทรสาร หมายเลข 0 5532 1068  หรือ e-mail :[email protected]   หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555  ณ กองอำนวยการจัดการแข่งขันเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตั้งเวลา 10.00-20.00 น. และในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ก่อนการปล่อยตัวนักวิ่งตามเวลา  นักวิ่งที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.khwaenoi marathon.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น