“วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” พิษณุโลก เป็นไปอย่างคึกคัก

 

วันรวมน้ำใจ

    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554   ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางปิยธิดา   เรืองจันทร์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมรับมอบเงิน และสิ่งของ  งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด งาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก” ปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติภูมิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไร ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและชาวพิษณุโลก การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และการจัดหารายได้เพื่อไว้ใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

วันรวมน้ำใจ

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  จัดกิจกรรมออกร้าน “มัจฉากาชาด” ตลอด 11 วัน 11 คืนของการจัดงาน  เริ่มเปิดร้านมัจฉากาชาด เพื่อให้ประชาชนได้สนุกสนานลุ้นโชค ตั้งแต่เวลา 10.00 -24.00 น. ทุกวัน ซึ่งในการจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ปีนี้ ปรากฏว่า ผู้บริหารจังหวัด ส่วนราชการ    รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน บริษัท โรงแรม ห้างร้าน สมาคม ชมรม มูลนิธิต่างๆ  และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  นำสิ่งของทั้งรถจักรยานยนต์ จักรยาน ตู้เย็น ทีวี พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องใช้ฟ้า ผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของอื่นๆอีกมากมาย ด้วยบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคัก

///

แสดงความคิดเห็น