ภูหินหนาว 9 องศานักท่องเที่ยวแน่น

วันที่ 12 ธันวาคม 2554 ศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศาคเหนืออุณภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซนเซียส ด้วยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะบนยอดดอยจะหนาวเย็นมาก

ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในช่วงเทศกาลวันหยุดรัฐธรรมนูญ 1-12 ธันวาคม 2554 นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้เดินทางขึ้นไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว และชมความสวยงามทางธรรมชาติ และไม่ผิดหวัง อุณหภูมิบนภูหินร่องกล้า ที่ความสูง 1,200 เมตร อยู่ที่ 9 องศาเซนเซียส ซึ่งเย็นกว่าพื้นราบที่อ.เมืองพิษณุโลกมาก ที่ 17 องศาเซนเซียส

ลักษณะอากาศเช่นนี้ ทำให้อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน แต่ยังไม่ถึงขั้นมีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูญนักท่องเที่ยวได้กางเต้นท์เต็มลานที่อุทยานเตรียมไว้ให้ และต่างมีโอกาสได้ยลปรากฏการณ์จันทรุปราคาเมื่อคืนวันที่ 10 ธันวาคมด้วย 

 

 

แสดงความคิดเห็น