เพิ่มเที่ยวรถ 30 % บริการเดินทางปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มเตรียมความพร้อมรับประชาชนที่จะเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ โดยมีการตกแต่งสถานที่และจัดระเบียบการจอดรถให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการรองรับเรื่องของอุบัติเหตุและการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ โดยเฉพาะพวกล้วงกระเป๋าที่อาจอาศัยจังหวะที่คนเดินทางจำนวนมากเข้าไปล้วงกระเป๋า

นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมในเรื่องแผนที่เส้นทาง การเดินทางไปจังหวัดต่างๆและเรื่องการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งได้มีเพิ่มเที่ยวรถโดยสาร เพื่อบริการประชาชนอีก 30 % โดยเฉพาะเส้นทางหลักสายเหนือ อีสาน และกรุงเทพมหานคร เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพียงพอต่อความต้องการอีกด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น