รณรงค์สื่อมวลชนสวมหมวกกันน็อค100%

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ธ.ค.2554 ที่โรงแรมวังแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในการรณรงค์ผนึกความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และสนับสนุนส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อก 100 %.ในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

 

โดยร่วมมือทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ในการเผยแพร่และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ขับรถรถจักรยานยนต์บนท้องถนน โดยเฉพาะใน จ.พิษณุโลก ที่ในแต่ละปีจะมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากไม่สวมหมวกกันน็อก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่และสงกรานต์ ทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก ส่งผลให้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสื่อมวลชนในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น