ตายแล้ว 4 รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่

นายบุญยิ่ง  คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ได้สรุปผลรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2555 จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 53  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 65 คน เป็นชาย 44 คน หญิง 21 คน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยอำเภอเมืองพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว 24 ครั้ง  อำเภอนครไทย 2 ครั้ง อำเภอชาติตระการ 3 ครั้ง  อำเภอบางกระทุ่ม 5  ครั้ง อำเภอพรหมพิราม 2 ครั้ง อำเภอวัดโบสถ์ 1 ครั้ง อำเภอวังทอง 8 ครั้ง อำเภอเนินมะปราง 8  ครั้ง และอำเภอบางระกำ ยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลย  สำหรับผู้เสียชีวิต 4 ราย เสียชีวิตที่อำเภอวังทอง 1 ราย อำเภอพรหมพิราม 1 ราย อำเภอบางกระทุ่ม 1 ราย และอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 ราย

 

โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ สาเหตุมาจากเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด   ช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วงเวลากลางคืนมากที่สุด ทางด้านนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 และจุดตรวจต่างๆ ในแต่ละอำเภอ เฝ้าระวังตามจุดทางร่วม ทางแยก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรายใหญ่ โดยเฉพาะเส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัดโดยเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถ โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจร และปฏิบัติตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงของวันที่ 2 – 4 มกราคม 2555 ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตให้น้อยลงได้

แสดงความคิดเห็น