เชิญเที่ยวงานงานสมโภชพระพุทธชินราช

 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 ม.ค.2555  ที่ศาลาพิบูลธรรม  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร  รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประชุมคณะกรรมการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2555  เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆในการจัดงาน รวมทั้งรับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อไป  วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร กำหนด จัดงานสมโภชพระพุทธชินราช หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันในนามงานวัดใหญ่ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2555  รวม 7วัน 7 คืน  เพื่อให้ประชาชน  ได้เข้าร่วมชมงาน สักการะพระพุทธชินราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก รวมทั้งสักการะพระพุทธรูปสำคัญ  กราบไหว้ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล  ภายในงานยังมีกิจกรรมการเทศน์ปุจฉาชาดก บวชเนกขัมบารมี ตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล ประกวดมารยาทไทยและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การแสดงลิเก ภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

พระธรรมเสนานุวัตร  เจริญพรว่า งานสมโภชพระพุทธชินราช หรืองานวัดใหญ่ปีนี้  ทางวัด จะนำรายได้  ไปใช้ในการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำริมตลิ่งแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อป้องกันน้ำท่วมในอนาคต รวมทั้งจะมีการปรับภูมิทัศน์ภายในวัด โดยจะมีการย้ายแผงจำหน่ายลอตเตอรี่จากภายในบริเวณวัด ไปอยู่ด้านนอกบริเวณเขื่อนริมน้ำแทน และจะมอบให้เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นผู้บริหารจัดการเแผงลอตเตอรี่ เพื่อให้ผู้จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันไม่เดือดร้อนในเรื่องการมีงานทำหรือขาดรายได้จากการจำหน่ายลอตเตอรี่เมื่อต้องย้ายแผงออกไปจากวัด  เพื่อให้ภายในวัดมีความสวยงาม สมศักดิ์ศรีความเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก และเป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

 

สำปรับปีนี้ ด้วยปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  เป็นปีที่ครบรอบ  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระศรีรัตนมุนี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  พระนิสิตและ นิสิตคฤหัสถ์  ได้ประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ในงานสมโภชหลวงพ่อพุทธชินราชประจำปี  ในวันพุธที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕เวลา 1800 น. ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพุทธมนต์สมโภชตลอดพิธีกวนข้าวทิพย์  กว่า  ๑๐๐  รูป  จึงเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพกระทะละ  ๕,๐๐๐  บาท  หรือตามกำลังศรัทธา  สำหรับผู้ร่วมพิธีแจกข้าวทิพย์ฟรีทุกคน และจัดจำหน่ายที่หน้าตึกพระพิษณุบูราจารย์  กุฏิพระศรีรัตนมุนี  ตลอดงานวัดใหญ่  รายได้เป็นทุนพัฒนาสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระปลัดศุภชัย สุภชโย โทร. ๐๘๖ – ๔๔๑๙๖๖๒

แสดงความคิดเห็น