แจกผ้าห่มคลายหนาวให้ชาววัดโบสถ์

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปิยธิดา  เรืองจันทร์  นายกเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด นำผ้าห่มนวมกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน  ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน และประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต.หินลาด ต.บ้านยาง และ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ ที่ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น อยู่ในขณะนี้

 

พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ราษฎรดูแลรักษาสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว เช่น โรคหวัด และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยขณะนี้ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศให้ อ.วัดโบสถ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากภัยหนาว เพื่อเร่งนำงบประมาณมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากอุณหภูมิในพื้นที่ยังลดลงในช่วงกลางคืนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศให้พื้นที่ของ 5 อำเภอประกอบด้วย อำเภอนครไทย ชาติตระการ วัดโบสถ์ เนินมะปราง และวังทองเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว  เนื่องจากทั้ง 5 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราบสูงและเขตอุทยานป่าเขา ทำให้อากาศหนาวเย็น ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ได้มีการติดตามสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 5 อำเภอ อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูลราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่ต้องให้ความช่วยเหลือแล้ว พร้อมประสานแต่ละอำเภอให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น