เที่ยวงาน “ชิม มะม่วงดี เที่ยว ถ้ำ-เขา ล้านปี”

งานชิมมะม่้วงดี เที่ยวถ้ำ-เขาล้านปี

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ผลิตมะม่วงพันธุ์ดีเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ทางอำเภอและภาครัฐเอกชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันจัดงาน “ชิม มะม่วงดี เที่ยว ถ้ำ-เขา ล้านปี” เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอเนินมะปราง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธุ์ 2555 นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มะม่วงกำลังสุกพอดีพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมสวนและถ้ำผาท่าพล แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่

งานมะม่วงดี เที่ยวเขาล้านปี

ที่สวนมะม่วงของนายสะอาด เดชประพฤติ เกษตรกรตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง ซึ่งเป็นอีกสวนหนึ่งในโครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้เพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก นายประภาส คงแตง นายอำเภอเนินมะปราง ได้นำนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และสื่อมวลชนเยี่ยมชมสวนมะม่วงของเกษตรกร รวมทั้งสาธิตการเก็บมะม่วงพันธุ์ “น้ำดอกไม้” ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ชิม มะม่วงดี เที่ยว ถ้ำ-เขาหิน ล้านปี” ของอำเภอเนินมะปรางที่กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ การจำหน่ายผลผลิตการเกษตร การประกวดธิดาชาวสวน การเสวนา “กลยุทธ์การค้า-การส่งออกมะม่วงไทย” การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมสนุกสนานสร้างความสามัคคี เช่น “รวมพลเขยฝรั่งวิ่งจับหมู” และ “สาวหม้ายไล่จับปลาไหล” เป็นต้น งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอเนินมะปราง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรชาวสวนและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้บริโภคได้พบปะเลือกซื้อสินค้าและผู้ผลิตโดยตรง

 

เที่ยวงานชิมมะม่วงดี เทีั่ยวถ้ำ-เขาล้านปี
งาน “ชิม มะม่วงดี เที่ยว ถ้ำ-เขา ล้านปี

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกอีกแหล่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือ  มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 3 หมื่นไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ น้ำดอกไม้เบอร์สี่ น้ำดอกไม้สีทอง ส่งไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย และประเทศแถบยุโรป  ในปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดประมาณ 24,000 ตัน สร้างรายได้แก่ได้เกษตรกรและนำเงินตราเข้าจังหวัดประมาณ 250 ล้านบาท นอกจากนี้อำเภอเนินมะปรางยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจได้แก่ “ถ้ำผาท่าพล” ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย เป็นถ้ำภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ หน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนนับล้านๆปี บริเวณผาท่าพลยังมีถ้ำต่างๆอีกหลายถ้ำ เช่น ถ้ำลอด ถ้ำเรือ และถ้ำผาแดง เป็นต้น

////

ชมภาพวีดีโอ

[media id=226 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น