เทศกาลโคมไฟเชื้อสายจีน 3-5 กพ.

เทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก ประจำปี 2555 จัดโดยชมรม 7 สมาคม-มูลนิธิและตระกูลแซ่ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่ จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 -5 กุมภาพันธ์ นี้ ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองพิษณุโลก

บรรยากาศงานวันแรกนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกปรอย ๆ ขณะที่โคมไฟที่ประดับประดาให้ชมนั้น บางตากว่าการจัดงานเมื่อปีที่ผ่าน ๆ มามาก ที่ตกแต่งงานด้วยโคมไฟรูปต่าง ๆ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา อย่างไรก็ตาม ในการจัดงานวันที่สอง ในค่ำวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ จะมีพิธีเปิดงาน ขบวนแห่งมังกร การแห่สิงโตดอกเหมย ขบวนแห่เองกอ การแสดงจีนโบราณ และขบวนแห่โคมไฟ เชิญชวนชาวพิษณุโลกออกไปเที่ยวชม

แสดงความคิดเห็น