เปิดเทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก

เทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก

เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันนี้( 4 ก.พ.) ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก ประจำปี 2555 ที่จัดโดยชมรม 7 สมาคม-มูลนิธิและตระกูลแซ่ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่ จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ โดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้

ปรีชา เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก
เทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก
งเทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก
เทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก
เทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก
เทศกาลโคมไฟ คนไทยเชื้อสายจีน เมืองพิษณุโลก
โคมแดงเต็มท้องถนน

บรรยากาศงานมีขบวนแห่งมังกร การแห่สิงโตดอกเหมย ขบวนแห่เองกอ การแสดงจีนโบราณ และขบวนแห่โคมไฟ พร้อมทั้งมีการจัดการจำหน่ายอาหาร สินค้าของคนไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ในตัวเมืองพิษณุโลก ยังได้มีการตกแต่งโคมไฟสีแดงตามท้องถนนจำนวนกว่า 3,000 ดวง มองเห็นเป็นถนนสีแดงเกือบทั้งเมืองทีเดียว

////

ชมภาพวีดีโอ

[media id=227 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น