นิสิต มน.ปี 3 บูมรถคอกหมู เชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยว

นิสิตสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการ “รถคอกหมูแนวใหม่ หัวใจยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยนิสิตการท่องเที่ยวปี 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รูปโฉมรถคอกหมูแนวใหม่ให้มีความสวยงาม ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและพัฒนารถคอกหมูให้น่าใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยการทาสีใหม่ การเปลี่ยนเบาะ และการตกแต่งอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้รถคอกหมูมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลกงไกรลาศที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ ” รถคอกหมูแนวใหม่ หัวใจยั่งยืน ” อีกทั้งนิสิตสาขาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้จัดนำเที่ยว โดยพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตำบลกงไกรลาศ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น