ผู้ว่างงานแห่สมัครงานในงาน JopExpo2012 อย่างคับคั่ง

แห้สมัครงาน

วันนี้(22 ก.พ.)นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงาน “JOB EXPO 2012….. โอกาสทองคนหางาน” ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งภายในงายมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการรับสมัครงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 80 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 20,000 อัตรา ทั้งตำแหน่งงานคนพิการและตำแหน่งงานสำหรับนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน พร้อมทั้งมีบริการรถโมบายสืบตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ การอบรมประกอบอาชีพระยะสั้นและสาธิตอาชีพอิสระกว่า 10 อาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพและตอบปัญหาชิงรางวัล ซึ่งงาน “JOB EXPRO 2012….. โอกาสทองคนหางาน” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22- 23 กุมภาพันธ์ 2555บรรยากาศภายในงานมีนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ว่างงานเดินทางมาร่วมงานเพื่อหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม

ปรีชา่ เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก
เปิดงาน

โดย นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากข้อมูลการผลิตของจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2554 ที่ผ่านมามีการขยายตัวร้อยละ  4.8  สูงขึ้นจากปี 2553 ที่อยู่ร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายสาขา เช่น ไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ การขนส่ง ขายปลีกฯ โรงแรมและภัตราคาร อสังหาริมทรัพย์ การบริการสุขภาพ การให้บริการด้านชุมชน ฯลฯ จากการเติบโต ทำให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นที่จับตาของนักลงทุน และยิ่งในปี 2554 จังหวัดพิษณุโลกรอดพ้นจากปัญหาอุทกภัยทำให้เป็นที่จับตาของนักลงทุนมากขึ้น สังเกตจากการขยายตัวมีนักลงทุนขยายโรงงาน ห้างสรรพสินค้า  และศูนย์ค้าปลีกที่มาลงทุนจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้นในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา และในปี 2555 ก็จะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

บรรยากาศงานนัดพบแรงงาน “JOB EXPO 2012
บรรยากาศงานนัดพบแรงงาน “JOB EXPO 2012

 

บรรยากาศงานนัดพบแรงงาน “JOB EXPO 2012
บรรยากาศงานนัดพบแรงงาน “JOB EXPO 2012

และ จากการประมาณการผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปี 2555 ของจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่างๆ ประมาณ 38,500 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 20,300 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 4,000 คน โดยเฉพาะกำลังแรงงานใหม่ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในเดือนมีนาคมนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประมาณ 3,600 คน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประมาณ 2,900 คน และระดับอุดมศึกษา ประมาณ  7,000 คน ทำให้ตลาดแรงงานของพิษณุโลก เป็นที่น่าจับตาที่จะมีผู้ว่างงานเข้ามาหางานจังหวัดพิษณุโลกมากขึ้น

 

โดยบรรยากาศในงาน JopExpo2012 ในครั้งนี้มีประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้มาสมัครงานและหาตำแหน่งงานว่าง พร้อมทั้งฝึกวิชาชีพ กันไม่ต่ำกว่า 5,000 คนทีเดียว

/////

แสดงความคิดเห็น