งานวันน้ำตาลมหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ์

ค่ำวานนี้(27 ก.พ.55)ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “วันน้ำตาลมหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ์ประจำปี 2555” ซึ่งอำเภอวัดโบสถ์ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีของอำเภอวัดโบสถ์ เช่น น้ำตาลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาล และเพื่อส่งเสริมพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพในอำเภอวัดโบสถ์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ในท้องถิ่น งานวันน้ำตาลมหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ์ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

 

                                สำหรับงานดังกล่าวมีขึ้นสามวันระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดการทำอาหารคาว – หวาน จากตาล และการประกวดสาวงามในตำแหน่ง “ธิดาน้ำตาล” ประจำปี 2555 ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น