ไหว้พระ 9 วัดในวันมาฆบูชา

วันที่ 7 มีนาคม 2555 วันมาฆบูชา ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ บริษื พิษณุโลกบริการ จำกัด ( รถรางพิษณุโลก ) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 โดยนำรถรางและรถเมล์ มานำพุทธศาสนิกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 250 คน ตระเวนรอบเมืองพิษณุโลก เข้าทำบุญไหว้พระ 9 วัด โดยมีนายชูเกียรติ  ทุธรากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการปล่อยขบวน

นายอมร  กิติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาไหว้พระ 9 วัด เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้มิติทางศาสนา ด้วยกิจกรรม ไหว้พระขอพรเข้าวัด ทำบุญกุศล เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กิดความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพ สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกไปในตัวด้วย

 

สำหรับกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดของจังหวัดพิษณุโลกนั้น เริ่มต้นขบวนโดยรถรางนำเที่ยว ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกในเวลา 08.00 น. นำพุทธศาสนิกชนขึ้นรถรางนำเที่ยว ไปตามวัดทั้ง 9 แห่งในเขตอ.เมืองพิษณุโลก เริ่มจาก วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ วัดอรัญญิก และวัดเจดีย์ยอดทอง  ต.อรัญญิก วัดจุฬามณี ต.ท่าทอง วัดจันทร์ตะวันออก ( เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ) วัดราชบูรณะ วัดนางพญา และมาสิ้นสุดขบวนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ ในเวลา 16.00 น. ให้พุทธศานิกชนได้กราบไหว้พระพุทธชินราช และร่วมเวียนเทียนหน้าวิหารพระพุทธชินราชในเวลา 17.00 น.

////

ชมภาพวีดีโอ

[media id=245 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น