เขื่อนแควน้อยหยุดปล่อยน้ำ2 เดือน

วันที่ 13 มีนาคม 2555 นายสมหวัง  ปารสุขสาร หัวหน้าฝ่ายบำรุงและรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 277.38 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล.ลบ.ม.)จากความจุเขื่อน 939 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 29.54 %ของความจุเขื่อน ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 5 ล.ลบ.ม.โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 0.17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งถือว่าน้ำเข้าในเขื่อนน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา

 

 

 

 

นอกจากนี้บริเวณหัวเขื่อนในช่วงนี้มีฝนตกติดต่อกัน ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอีก 8.2 มิลลิเมตร  และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ ทางเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ได้หยุดการระบายน้ำช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้ว เพื่อทำการซ่อมแซมตลิ่งที่พังจากน้ำท่วมเมื่อที่ผ่านมา และจะมีการเปิดน้ำอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในระดับน้ำที่ 60-100 ลบ.ม.ต่อวินาทีต่อไป

 

ในขณะนี้ที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านยังคงไม่ลดระดับลงแต่อย่างใด โดยที่สถานีวัดระดับ N5A อ.เมืองพิษณุโลก ได้วัดระดับน้ำในช่วงเช้าที่ผ่านมา ระดับน้ำแม่น่านอยู่ที่ 4.57 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านเมืองพิษณุโลก อยู่ที่ 416 ล.ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ชลประทานยังสามารถทำนาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีระดับน้ำในฤดูกาลนี้ยังเพียงพอ

////

แสดงความคิดเห็น