แล้งจัดต้องจูงโคกระบือไปหาหนองน้ำกินไกลกว่า 2 กม.

แล้งจัด

วันนี้(25 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศทั้ง 9 อำเภอเป็นพื้นทีประสบพิบัติภัยแล้งแล้ว เพื่อได้นำงบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่แค่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่โค กระบือ ยังขาดน้ำกิน เนื่องจากแหล่งน้ำทางธรรมชาติได้แห้งขอด ไม่มีน้ำ ทำให้ผู้ที่เลี้ยงโค กระบือ ใน ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ต้องจูงกระบือออกมาหาแหล่งน้ำทางธรรมชาติกินไกลกว่า 2 กม.ทีเดียว

 

แห้งขอด
แล้งไม่มีน้ำกิน
แล้งมาก

จากการสอบถามนายกลีบ มั่นทรัพย์ ผู้เลี้ยงกระบือหมู่ 8 บ้านหนองกวางลี้ ต.ดอนทอง กล่าวว่า ต.ดอนทอง มี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 8 หมู่ 9 และหมู่ 10 มีชาวบ้านที่เลี้ยงโค กระบือ ไว้เพื่อขยายพันธุ์ และจำหน่ายกันจำนวนมาก และเมื่อตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรง คลองน้ำในหมู่บ้านได้แห้งขอดไม่มีน้ำเลย ต้องจูงโค กระบือ มากินน้ำอีกหมู่บ้าน ระยะทางไกลกว่า 2 กม.เพื่อให้โค กระบือ ได้กินน้ำ ส่วนอาหารก็ให้กินหญ้าตอซังข้าวตามท้องทุ่งนา ที่แห้งแล้งด้วยเช่นกัน

/////

แสดงความคิดเห็น