ขายปีละ 10 ตันส้มลิ้มบ้านบางสะพาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านบางสะพาน  หมู่ 4 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน ได้เก็บมะม่วงสุก มาแปรรูปเป็นส้มลิ้ม หรือ ส้มแผ่น ไปขายสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งกันทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากขณะนี้ส้มลิ้ม กลายเป็นสิ้นค้าประจำท้องถิ่นของ อ.วังทอง อีกชนิดหนึ่ง ที่มีผู้ประกอบการมารับซื้อไปขายต่อ เพราะว่ามีรสชาติที่หวาน อร่อยไม่เหมือนส้มลิ้มทั่วไป อีกทั้งกระบวนการผลิตก็ไม่ยุ่งยาก ทำให้ชาวบ้านบ้านบางสะพานยึดการทำส้มลิ้มในช่วงฤดูร้อน กันมานานกว่า 10 ปีแล้ว

 

 

นางยี  คงสัมมนา ชาวบ้านบางสะพาน กล่าวว่า ตนเองและครอบครัว ได้ทำส้มลิ้มขายเป็นรายแรกๆของหมู่บ้าน  เพราะหลังจากหมดฤดูกาลทำนา ก็หันไปทำส้มลิ้มหรือส้มแผ่นขาย เนื่องจากมะม่วงในหมู่บ้าน มมีจำนวนมาก โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์อกร่อง มะม่วงพิมเสน เพราะว่าเมื่อสุกแล้วจะหวานฉ่ำ ส่งผลให้เมื่อนำมาแปรรูปเป็นส้มแผ่นก็จะหวาน อร่อยมาก ต่อมามีพ่อค้าในจังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์  มาติดต่อขอซื้อนำไปขาย ในราคากก.ละ 50 บาท ทำให้ชาวบ้านจะมีรายได้ในแต่ละงวด (งวดหนึ่ง ประมาณ 30 วัน)ไม่ต่ำกว่า 50,000-100,000 บาท ซึ่งถือว่ามีรายได้ดีกว่าการทำนาบางฤดูกาลเสียอีก  อีกทั้งถึงแม้ว่าในบางปีมะม่วงจะราคาตก ส้มลิ้มหรือส้มแผ่น ราคาก็ไม่ตกต่ เมื่อราคามะม่วงราคาตกต่ำแต่อย่างใด ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านบางสะพาน ได้ชักชวนกันแปรรูปมะม่วงเป็นส้มลิ้ม กันทั้งหมู่บ้าน เนื่องจาก2-3 ปีที่ผ่านมามียอดออร์เดอร์สั่งจากพ่อค้าที่มารับซื้อถึงหมู่บ้าน  ปีละไม่ต่ำกว่า 10 ตันทีเดียว

/////

 

แสดงความคิดเห็น