หนุนชาวเขาทำนาแบบขั้นบันได แทนการปลูกกะหล่ำ

ส่งเสริมการทำนาแบบขั้นบันได

วันนี้( 30 มี.ค.) นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปร่วมทำนาแบบขั้นบันได กับชาวเขาเผ่าม้ง ที่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ 15 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการนำร่องของอำเภอนครไทย ที่ส่งเสริมให้ชาวเขาเผ่าม้งได้หันมาปลูกข้าวแบบบันได เนื่องจากได้ผลผลิตที่ดีกว่า การทำกะหล่ำ ที่นับวันที่นับวันราคาตก โดยทางจังหวัดได้นำชาวเขาเผ่าม้ง บ้านน้ำแจ้งพัฒนา มีจำนวนทั้งสิ้น 224 ครอบครัว จำนวน 1,094  คน ได้หันมาปลูกข้าวแบบขั้นบันไดแทนการปลูกกะหล่ำ

 

ส่งเสริมการทำนาแบบขั้นบันได
ส่งเสริมการทำนาแบบขั้นบันได
ส่งเสริมการทำนาแบบขั้นบันได

ซึ่งในวันนี้ทางเกษตรกรที่เป็นชาวเขา ได้ร่วมกันไถ่ ปรับที่ดิน ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาสูง ให้เป็นแบบขั้นบันได้ จากนั้นก็จะได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวซิวแม่จัน และพันธุ์เจ้ายื้อ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ที่มีลักษณะทนต่อน้ำน้อยและเป็นพื้นที่สูงจะนิยมนำมาปลูกกัน เนื่องจากได้ผลผลิตที่ดี โดยทั้งนี้ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ทางชาวเขาเผ่าม้งของ อ.นครไทย ได้ทดลองปลูกในแปลงสาธิตมาแล้ว และได้ผลดี ในปีนี้ทางจังหวัดจึงได้ส่งเสริมให้ชาวเขาเผ่าม้งบ้านน้ำแจ้งพัฒนา ได้หันมาปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าว เพื่อนำไปบริโภค และขาย แทนการปลูกกะหล่ำ ที่ขณะนี้ราคาไม่ดี ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนไปจำนวนมาก เบื้องต้นนั้นทางชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ก็จะเข้ามาสำรวจแหล่งน้ำและทำเป็นคลองระบายน้ำแบบขั้นบันได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบขั้นบันได้ในครั้งนี้ด้วย

ส่งเสริมการทำนาแบบขั้นบันได

///////////

แสดงความคิดเห็น