ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดราชบูรณะ

เวลา 10.09 น.วันที่ 9 เมษายน 2555 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่บนมณฑปวัดราชบูรณะ นำมาตั้งบนแท่นพิธี เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2555 ซึ่งวัดราชบูรณะ ได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเป็นประทุกปี

 

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ได้รับเกียรติจากพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานให้ประชาชนทั่วไปได้สรงน้ำ โดยพระครูสิทธิธรรมภิวัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากมณฑปที่ประดิษฐาน ส่งมอบให้กับนางเปรมฤดี   ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนำมาประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ จากนั้น พระสงฆ์ และผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

 

พระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดราชบูรณะ อ.เมืองจ.พิษณุโลก เดิมประดิษฐานอยู่บนยอดเจดีย์หลวง ภายในวัดราชบูรณะ ต่อมามีการบูรณะเจดีย์และมีการค้นพบ จึงอัญเชิญมาประดิษฐานให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ ขอพร บนศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ ที่ขณะนี้ วัดราชบูรณะ กำลังดำเนินการก่อสร้างมณฑป ข้างศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และในทุกเทศกาลสงกรานต์ วัดราชบูรณะ จะทำพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี 

แสดงความคิดเห็น