คืบหน้าไปมากขุดลอกคูคลองรับน้ำฝนปีนี้

เมื่อเวลา 10.0 น. วันที่ 17 พ.ค. 2555 พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับน้ำในฤดูฝนรอบใหม่ที่จะมาถึงในปีนี้  รับพร้อมฟังคำบรรยายที่สำนักงานชลประทานที่ 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

ตามแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเตรียมการรับมือน้ำฝนที่วางไว้ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 3 ซึ่งมีทั้งหมด 7 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงประตูน้ำบางแก้ว พื้นที่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเพิ่มปริมาณการระบายน้ำในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ลงมาถึงอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกได้มากขึ้น  2. โครงการขุดลอกคลองเมม-คลองบางแก้ว พื้นที่ ต.บางระกำ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โครงการนี้จะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ลงมาถึงอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เช่นเดียวกัน  3. โครงการแก้มลิงบึงขี้แร้งพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยขุดลอกบึงพื้นที่ประมาณ 167 ไร่ เพื่อบรรเทาน้ำท่วม อ.บางระกำ ในช่วงที่เกิดอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง 4.โครงการการขุดลอกคลองกล่ำ พื้นที่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อบรรเทาน้ำท่วม       อ.บางระกำ ในช่วงที่เกิดอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง 5. โครงการการขุดลอกคลองเกตุ พื้นที่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อบรรเทาน้ำท่วม อ.บางระกำ ในช่วงที่เกิดอุทกภัย และเป็นแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เช่นเดียวกัน 6. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ 4 สาย อยู่ในพื้นที่ ต.มะต้อง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่ 

 

ส่วนโครงการที่ 7 เป็นโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ 5 สาย ในพื้นที่ อ.ตะพานหิน อ.โพทะเล อ.บางมูลนาก และอ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมความยาวกว่า 41 กิโลเมตร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำ ประมาณ 53,265 ไร่

นอกจากนี้ยังมี โครงการขุดคลองระบายน้ำ DR 15.8 ซึ่งเป็นการผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน ตั้งแต่จังหวัดสุโขทัยลงมา เพราะลำน้ำยมช่วงระหว่างอำเภอกงไกรลาศ ถึงอำเภอบางระกำจะมีสภาพคดเคี้ยว และแคบทำให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ โครงการนี้จะช่วยระบายน้ำให้ไหลได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่บึงขี้แร้งในพื้นที่ อ.บางระกำ ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้เป็นแก้มลิงรับน้ำหลาก ซึ่งมีเครื่องจักรหนักกำลังดำเนินการขุดลอกพื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง ก่อนจะเดินทางไปดูพื้นที่คลองบางแก้ว หลังจากนั้นจะเดินทางไปที่ จ.พิจิตร ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น