เซ็นทรัลจัดกิจกรรมแสงส่องธรรมพุทธชยันตี2,600ปี

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน  2555  พระครูสิทธิธรรมวิภัช  เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “แสงส่องธรรมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”   ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  พิษณุโลก  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดวาดภาพของเด็กนักเรียน  การฟังเทศน์ “เส้นทาง..ตรัสรู้พุทธชยันตี 2600 ปี โดยพระครูปลัดสุรพล อิทธิเตโช พระนักเทศน์ แนวสนุกสนานได้ความรู้พร้อมวงปี่พาทย์ และมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป และพิธีทำบุญ..พุทธชยันตี  ในเช้าวันที่ 9 มิถุนายน

แสดงความคิดเห็น