ประกาศรับรองผู้สมัครนายกเทศมนตรี 6 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 นายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง มีดังนี้คือ หมายเลข 1 นางเปรมฤดี   ชามพูนท รับสมัคร หมายเลข 2 นายธวัชชัย  กันนะพันธุ์  รับสมัคร หมายเลข 3 นายเศรษฐา  กิติจารุรักษ์ รับสมัคร หมายเลข 4 นายจำนงค์  จันทรา รับสมัคร หมายเลข 5 นางสาวพิชญ์สินี   ทิวารัตน์ ไม่รับสมัคร หมายเลข 6 นางรพิรัตน์  ภัทรประสิทธิ์ รับสมัคร และหมายเลข 7 นายบุญทรง  แทนธานี รับสมัคร โดยออกประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2555

แสดงความคิดเห็น