แม่ค้าแห่ขายน้ำมันมือสองทำไปโอดีเซล

รับซื้อน้ำมันมือสอง

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้( 15 มิ.ย.) น.อ.ฐากูร นาครทรรพ รองผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วยนางทานตะวัน พงศ์แตง  รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดรับซื้อน้ำมันมือสองจากแม่ค้าพ่อค้าตลาดสดเทศบาล 6 ร่วมใจเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ของกองบิน 46 ที่ปัจจุบันนี้มีศูนย์การผลิตไบโอดีเซลที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยน้ำมันไบโอดีเซล ที่ผลิตนั้นก็สามารถนำมาใช้ในกิจการของกองบิน 46 และประชาชนที่สนใจต้องการซื้อน้ำมันไบโอดีเซล ก็ขายในราคาถูก นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงให้ความรู้  กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ  โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย  ไร้สารพิษ  เน้นการรณรงค์ไม่ให้ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารทอด  และมีการส่งเสริมการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดเก่าเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำมันใช้แล้วให้มากที่สุด

นำน้ำมันมาขาย
ซื้อน้ำมันมือสอง
ซื้อน้ำมันมือสอง

โดยวันนี้น้ำมันใช้แล้ว 1 ปี๊บ (20 ลิตร) รับซื้อราคา 260 บาท   น้ำมันใช้แล้ว 4 ขวด  แลกน้ำมันใหม่ 1 ขวด (ลิตร) ฟรี  น้ำมันใช้แล้ว 3 ขวด + เงิน 11 บาท  แลกน้ำมันใหม่ 1 ขวด (ลิตร) น้ำมันใช้แล้ว 2 ขวด + เงิน 22 บาท  แลกน้ำมันใหม่ 1 ขวด (ลิตร)  น้ำมันใช้แล้ว 1 ขวด + เงิน 33 บาท  แลกน้ำมันใหม่ 1 ขวด (ลิตร) ซึ่งบรรยากาศนั้นมีพ่อค้าแม่ค้านำน้ำมันมือสองหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว มาจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่กันจำนวนมากทีเดียว

////

แสดงความคิดเห็น