นักเรียนหาเสียง

ป้ายหาเสียง เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ม.9 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก การเมืองระดับเด็ก มีนโยบายใช้หาเสียงที่น่าสนใจอย่างมาก เป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในวัยเรียน

แสดงความคิดเห็น