วัดราชบูรณะ-สื่อมวลชนพิษณุโลกเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนร

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2555 พระครูสิทธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก พระครูเกษมวาปีพิสัย เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการวัด ชมรมสื่อมวลชนจ.พิษณุโลก ผู้สื่อข่าวหลายแขนง ได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นเป็นทุนในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตระแบกงาม ม.9 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เนื่องจากทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางวัดช่วยเหลือในเรื่องอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถม แต่ยังขาดความพร้อมในหลายๆด้าน และยังขาดเงินทุนในการจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จึงได้ขอรับบริจาคจากเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะช่วยเหลือ

นางสุณี ไวกสิกรณ์ ผอ.โรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านตระแบกงาม มีนักเรียนระดับประถมจำนวน  78 คน และนักเรียนอนุบาลอีก 12 คน รวมเป็น 90 คน มีครูประจำการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง สพฐ เขต 2  จำนวน 2 คน และครูอัตราจ้างงบ อบต. 1 คน ต้องดูแลเด็กที่มีจำนวนมาก  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดให้มีอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน แต่บางครั้งอาจจะไม่พอเพียง เนื่องจากจำกัดในเรื่องงบประมาณการใช้จ่าย ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ นำอาหารกลางวันมาจัดเลี้ยงให้กับเด็กนักเรียน ตลอดทั้งยังมอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนให้กับทางโรงเรียนเอาไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเด็กในคราวต่อไป 

 

ด้านพระครูสิทธิธรรมวิภัช กล่าวว่า ทางวัดได้รับการร้องขอให้มาช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเรื่องอาหารกลางวัน  จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการและผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเงินทุน จัดอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ และขาดความพร้อมในเรื่องอาหาร พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสดเป็นทุนไว้ให้กับโรงเรียน นำไปจัดซื้ออาหารมาเลี้ยงเด็กอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เด็กมีอาหารกินกันต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น