คุมเข้มสอบครูผู้ช่วย ป้องกันทุจริต

คุมเข้มการสอบครู

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 23 มิ.ย. ที่สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ได้เปิดสอบเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555  โดยในปีนี้เปิดรับจำนวน 10 อัตรา ปรากฎว่ามีประชาชนให้ความสนใจมาสอบแข่งขันกว่า 1,248 คน  โดยในวันนี้ จะเป็นการสอบภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป , ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติขของวิชาชีพครู , ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่วนในวันที่ 24 มิถุนายน จะเป็นการสอบภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คุมเข้มสอบครู
คุมเข้มการสอบครู

โดย ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และประธานศูนย์สอบเข่งขันฯ ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยของการสอบพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มงวดตรวจสอบห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตการสอบ และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างละเอียด ซึ่งดร.สมเกียรติ  กล่าวว่า จากปัญหาการทุจริตการสอบตำรวจที่ผ่านมาทำให้การสอบเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยถูกจับตาเป็นพิเศษ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ก็ได้เตรียมพร้อมทั้งยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่คุมสอบให้มีความเข้มงวดตรวจดูผู้เข้าสอบอย่างละเอียด พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งจุดรับฝากสิ่งของ โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารที่ห้ามนำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งผู้ที่เข้าสอบเมื่อทำข้อสอบเสร็จห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตการสอบ ส่วนปัญหาในการสอบพบว่ามีปัญหาเล็กน้อยเรื่องของข้อสอบขาดไม่เท่าจำนวนผู้มาสอบ และข้อสอบสลับห้องสอบซึ่งก็ได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้มีการร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร มาช่วยดูแลด้วย

คุมเข้มการสอบครู
เข้มการสอบครู
คุมเข้มการสอบครู

นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จ.พิษณุโลก ก็ได้เปิดสอบเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555  จำนวน 8 อัตรา โดยมีประชาชนสนใจเข้าแข่งขัน 3,658 คน ด้วย เบื้องต้นยังไม่พบปัญหาหรือสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดเช่นกัน

//

แสดงความคิดเห็น