เตรียมพร้อมพิธีเปิดเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

ที่ห้องประชุมโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ที่จะใช้สำหรับร่วมในพระราชพิธีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค จากท่าน้ำ รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร เพื่อทำพิธีเปิดเขื่อนทั้ง 5เขื่อนพร้อมกันในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ในวันที่ 7 กรกฏาคมนี้ ประกอบด้วยเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์    

 

สำหรับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ถือเป็นเขื่อนเดียวในภาคเหนือที่ได้รับเลือกให้แปรอักษรขึ้นต้นด้วย ทร ที่จะประกอบเป็นคำถวายพระพร  ทรงพระเจริญ ส่วนอักษรที่เหลือก็จะดำเนินการพร้อมๆ กันที่อุโมงค์เขื่อน จ.กาฬสินธุ์ และประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ จ.นครพนม จ.นครนายกและจ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ24.35 หรือ228ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ยังสามารถรับน้ำได้อีก 710ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ75.65 ปริมาณฝนเหนือเขื่อนยังมีน้อย ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละ 0.12 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 1.39 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยที่เขื่อนแควน้อยฯ ระบายน้ำออกวันละ 50ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 4.32ลบ.ม.ต่อวินาที เหตุที่ต้องระบายออกมากว่าปริมาณน้ำเข้าก็เพื่อช่วยพื้นที่การเกษตรกว่า 1แสนไร่

 

สำหรับโครงการเขื่อนแควน้อย บำรุงแดน จ.พิษณุโลก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งหมายถึง เขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญขึ้นในเขตพื้นที่  โดยเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  ตั้งอยู่ที่ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2552 วงเงิน 3,588 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนปิดช่องเขาขาด ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 16 เมตร ยาว 640 เมตร ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ส่วนเขื่อนแควน้อย เป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตสูงจากพื้น 75 เมตร ยาว 681 เมตร และเขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง แกนดินเหนียวสูง 80 เมตรยาว 1,270 เมตร   ซึ่งระบุปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุด 939  ล้านลูกบาศก์เมตร กั้นปิดกั้นลำน้ำแควน้อยที่รับน้ำป่ามาจากเขต อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  โดยเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนั้น ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9 ปี 2546-2554  และสามารถกักเก็บน้ำใช้ 100 % เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก-พิจิตร จำนวน กว่า 155,000 ไร่

แสดงความคิดเห็น