ชาวพิษณุโลก3,000คนเฝ้ารับเสด็จที่เขื่อนแควน้อยฯ

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีหมายกำหนดการเสด็จโดยเรือพระที่นั่ง  ไปยังกรมชลประทาน ทรงทำพิธีเปิด 5 เขื่อนพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกนั้น มีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ เป็นหนึ่งใน 5 เขื่อนที่จะมีพิธีเปิดพร้อมกัน ขณะนี้ ได้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ พิธีการ สำหรับวันสำคัญเรียบร้อยแล้ว

 

นายสมหวัง  ปารสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ และพิธีการ สำหรับวันที่ 7 กรกฏาคม เรียบร้อยแล้ว โดยสถานที่ทำพิธีนั้น ได้ใช้ลานของพิพิธภัณฑ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ฯ เป็นที่ตั้งเวที ขณะนี้กำลังจัดเตรียมเวทีสำหรับพิธีการ โดยวางตัวเขื่อนแควน้อย เป็นฉากหลังของเวที ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอวัดโบสถ์ และชาวพิษณุโลก ที่มาร่วมงานจะยืนล้อมเป็นวงกลมหันหน้าเข้าเวที และได้จัดเต้นท์อำนวยการ เต้นท์สำหรับจัดนิทรรศกาอีก 30 เต้นท์ 

 

ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เผยต่อว่า คาดว่าในวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 จะมีผู้มาร่วมพิธีที่เขื่อนแควน้อยฯประมาณ 3,000 คน เฉพาะชาวอำเภอวัดโบสถ์ที่รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้แสดงเจตจำนงมาร่วมงาน 2,000 คนแล้ว โดยประชาชนทั่วไป นัดกันใส่เสื้อสีชม ขณะที่ข้าราชการชุดเครื่องแบบกากี นอกจากนี้ สำนักชลประทานที่ 3 ได้เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการใน 4 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุตรดิต์ มาร่วมพิธีด้วย รวมแขกวีไอพี ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ประมาณการว่าจะมีร่วม 3,000 คน และขอให้ผู้มาร่วมงานเดินทางมาแต่เนิ่น ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบการจอดรถ และจัดสถานที่

 

สำหรับหมายกำหนดการพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ทำพิธีเปิดเขื่อนพร้อมกันทั่วประเทศที่กรมชลประทานในวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 มีดังนี้ เวลา 16.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  เสด็จออกจากอาคารโรงพยาบาลศิริราช มาที่ท่าเทียบเรือ ประทับเรือพระที่นั่งอังสนา เรือพระที่นั่ง ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาที่เกาะเกร็ด และถึงที่หน้ากรมชลประทานในเวลา 18.45 น. จากนั้น เวลา 18.55 น. นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมเบิกตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมชลประทาน

 

เวลา 19.05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทอดพระสื่อผสม น้ำสร้างชีวิต เวลา 19.40 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละเขื่อน ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพร  นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการ ประชาชนถวายพระพร เวลา 19.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำพิธีเปิดเขื่อน 5 เขื่อนพร้อมกัน วางพระหัตถ์ บนแท่นตราสัญลักษณ์โครงการ ทรงทอดพระเนตรพิธีเปิดทั้ง 5 เขื่อน ผ่านระบบวิดีโอลิงค์ ที่ช่วงเวลานี้ ทั้ง 5 เขื่อน ได้ใช้คนเขื่อนละ 1,000 คน แปรอักษร ข้อความ ทรงพระเจริญ โดยเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ เป็นเขื่อนแรก ใช้ประชาชน 1,000 คน โบกธงชาติ ธงสีเหลืองเขียนข้อความว่า “ทร” ยืนเรียงกันบนสันเขื่อนแควน้อยฯ เป็นข้อความ “ ทร” จากนั้น เวลา20.00 น.เสด็จพระราชทานดำเนินกลับโรงพยาบาลศิริราช  

 

 

 

แสดงความคิดเห็น