ออกมาใช้สิทธิ์เลือกนายกฯ 53.73 %

พลตรีบรรยงค์  สิรสุนทร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครพิษณุโลก ออกประกาศผลการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 54,056 คน ออกมาใช้สิทธิ์ 29,042 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 53.73 บัตรดี 26,135 ใบ ร้อยละ 89.99 บัตรเสีย 1,437 ใบ หรือ ร้อยละ 4.95 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,470 ใบ หรือร้อยละ 5.06 %

 

ผู้ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดมีดังนี้ อันดับ 1.นายบุญทรง  แทนธานี ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้ 11,205 คะแนน 2.นายเศรษฐา  กิตติจารุรักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 7,627 คะแนน 3.นายธวัชชัย  กันนะพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 7,036 คะแนน 4.นางรพิรัตน์  ภัทรประสิทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้ 158 คะแนน 5.นายจำนงค์  จันทรา ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 109 คะแนน

 

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 มีประชาชนมาดูป้ายติดคะแนน ที่สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวนมาก 

แสดงความคิดเห็น