เปิดหน่วยฝึกรด.ศูนย์ฝึกที่ 1

วันที่ 14 กรกฏาคม 2555 ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก  พลตรีสุมงคล  ดิษบรรจง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกวิชาทหารของศูนย์ฝึกที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยก่อนการเปิดได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนศูนย์ฝึกย่อยของศูนย์ฝึกที่ 1 จำนวน 6 แห่ง  โดยพิธีเปิดครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวน1,350 นาย เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-3

สำหรับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น 5 ศูนย์ คือ ศูนย์ที่ 1 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกพิษณุโลก ศูนย์ที่ 2  โรงเรียนนครไทย  อำเภอนครไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยในปีการศึกษา 2555 มีสถานศึกษาส่งนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก 93 สถานศึกษา มียอดทั้งหมด6,657 นาย

โดยการฝึกนั้น นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1และ 2 จะได้ฝึกให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นระดับลูกแถว เพื่อให้เกิดความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างบุคลิกภาพ สามารถใช้อาวุธประจำกาย และทการยิงอาวุธอย่างได้ผล ส่วนนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 จะฝึกให้มีความรู้ในระดับผู้บังคับหมู่เพื่อให้มีความพร้อม ในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วย ในการรบในแบบหรือนอกแบบ

หลังจากนั้น พลตรีสุมงคล  ดิษบรรจง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก ได้ตรวจเยี่ยมแถวนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

 

แสดงความคิดเห็น