ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังพบโรคมือเท้าปาก

 

เร่งทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เด็กล้างมือที่ถูกต้อง

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 18 กรกฎาคม นี้ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง หมู่ 1 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก นายแพทย์บุญส่ง เมฆพรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลบ้านคลอง ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่อบต.บ้านคลอง กลุ่มอาสาสมัคร ได้ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ในการทำความล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคมือเท้าปาก ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งมีเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ได้ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก แล้ว 1 ราย ส่งผลให้ทางแพทย์ต้องทำการรักษาและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ที่สังกัดส่วนการศึกษาฯ อบต.บ้านคลอง หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง   และอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง โดยให้เด็กพักการเรียนชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  

 

เร่งทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เร่งทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เร่งทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เร่งทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านนายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 156 ราย อำเภอเมืองพิษณุโลกพบมากที่สุด จำนวน 78 ราย และล่าสุดในพื้นที่ อบต.บ้านคลอง พบเด็กป่วยที่มีอาการเพิ่มอีก 1 ราย แพทย์กำลังเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด สำหรับในการเฝ้าระวังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับ อบต.และโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก ให้เฝ้าระวังและตรวจสอบเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้าปาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจนเกิดอันตรายต่อชีวิตได้

////

 

แสดงความคิดเห็น