เชิญร่วมประกวดถ่ายภาพมหัศจรรย์พรรณไม้งาม

ดร.สุญาณี  เวสบุตร รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่าเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทAIS และมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้วยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ด้านคุณค่าของพรรณไม้ไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้ พรรณไม้ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคมถึง 30 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

 

โดยช่างภาพที่จะส่งภาพเข้าประกวดต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์สาขาเท่านั้น โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ขนาดของไฟล์มีความระเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น และต้องขยายเป็นภาพถ่ายขนาดของภาพ 8X10 นิ้ว หรือ 8X12 นิ้ว ไม่ต้องติดกรอบ

 

สำหรับรางวัลในการประกวดภาพถ่ายมีดังนี้-   รางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลชมเชย จำนวน 80 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมไดที่เว็ปไซด์ www.qsbg.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์หมายเลข 053 – 841234  สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ โทรศัพท์หมายเลข 055 – 316713 – 5  สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น โทรศัพท์หมายเลข 038 – 638881   และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย โทรศัพท์หมายเลข 055 – 910248 – 9 หรือ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 053 – 841010

 

ภาพประกอบ – ทีมข่าวและรายการทีทีเคเบิลทีวีพิษณุโลก ถ่ายทำสก๊ฟสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 22 กรกฏาคม 2555

 

แสดงความคิดเห็น