ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 12 ส.ค.2555  ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก  โดยการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา80 พรรษา ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมียุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ด้วยการระดมสรรกำลังของทุกภาคส่วน ร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด

ทางคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ จึงได้จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ขึ้นเพื่อสมทบทุนกองทุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555

 

โดยในวันนี้ได้มีการจัดผ้าป่า จำนวน 126 กองทุน จาก 126 หมู่บ้าน ทั้ง 9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก โดยบรรยากาศนั้นมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก

////

 

แสดงความคิดเห็น