เขื่อนแควน้อยเก็บน้ำแล้ว 40 %

วันที่ 3 ก.ย.2555  นายสมหวัง ปารสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงนี้ได้มีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ได้ปรับขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนตกหัวเขื่อน หรือ ในพื้นที่ อ.ชาติตระการ อ.นครไทย ไหลเข้าเขื่อน 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ทีเดียว ส่งผลให้น้ำในเขื่อนที่กักเก็บในขณะนี้มีถึง382.29 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 40.71 % ของความจุของเขื่อนแควน้อย แล้ว ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมาก แต่ก็ยังไม่เท่ากับปริมาณน้ำในปี 2554 ส่วนการระบายน้ำของเขื่อนนั้นอยู่ในปริมาณ 1.728 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อเป็นการพร่องน้ำใช้เหลือในพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่เป้าหมายของเขื่อนแควน้อย

 

นายสมหวัง ปารสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กล่าวอีกว่า เขื่อนแควน้อยยังสามารถรองรับน้ำได้อีก556.71 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 59.29 % ของความจุของเขื่อน ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมามาก ทางเขื่อนแควน้อย ก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก และเราคาดการณ์ว่าในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายฝน เขื่อนแควน้อยจะสามารถกักเก็บน้ำ 90-95 % เท่านั้น โดยในช่วงนี้ทางเขื่อนแควน้อยก็จะระบายน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และ พื้นที่ จ.พิจิตร ส่วนพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ในปีนี้ทางเขื่อนแควน้อยอาจจะปล่อยน้ำช่วยเหลือน้อยกว่าปกติ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้ยังมีมาก

 

แสดงความคิดเห็น