ใช้แบ็คโครเปิดทางน้ำคลองชมพูท่วมต.เนินกุ่ม

นางวิรัตน์  ใจซื่อ  กำนันตำบลเนินกุ่ม  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน  เร่งประสานงานนำรถแบ็คโฮ ออกขุดลอกสวะ  ประตูระบายน้ำคลองชมพู  หลังน้ำเอ่อล้นคลองทะลักท่วมขยายวงกว้างขึ้นจนทำให้เส้นทางสัญจรในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีบ้านเรือนอยู่ริมลำคลองชมพูจำนวน 6 หมู่บ้านอาจต้องถูกน้ำจากคลองชมพูล้นตลิ่งทะลักท่วม

 

ขณะที่น้ำได้เอ่อล้นคลองเข้าท่วมสถานีอนามัยเนินกุ่ม  รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ  ชาวบ้านต้องเร่งนำกระสอบทรายเสริมคันกั้นน้ำ ตามแนวตลิ่งสูงขึ้นไปอีก         ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ยังคงประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป หลังจากจากหย่อมความกดอากาศต่ำยังพาดผ่านจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชมพู อำเภอเนินมะปราง วังทอง ชาติตระการและนครไทย ที่ขณะนี้ น้ำจากคลองชมพูได้ไหลผ่านเขตตำบลเนินกุ่ม ในวันที่ 5 กันยายน 2555 คาดว่าหากไม่มีฝนตกในเขตตำบลชมพู อำเภอเนินมะปรางมาสมทบเพิ่ม สถานการณ์จะคลี่คลายได้ในวันนี้

 

 

แสดงความคิดเห็น