ฝน 58 มม.ท่วมศูนย์ราชการต.หัวรอ

เวลา 07.00 น.วันที่ 7 กันยายน 2555 จากสภาพฝนที่ตกหนักเมื่อคืนวันที่ 6 กันยายน 2555 ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 58.9 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรและพื้นที่ต่ำในหลายพื้นที่ เช้าวันนี้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างหนักส่งผลให้น้ำได้ท่วมถนนสายศูนย์ราชการตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ระยะทางยาวประมาณ 300 เมตร ตั้งแต่หน้าสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก และบริเวณหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 พิษณุโลก ทำให้ การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความลำบาก ขับรถยนต์และขี่รถจักรยานยนต์ลุยฝ่าน้ำออกไปทำงาน

 

ที่บริเวณประตูทางเจ้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 พิษณุโลก ( สบย.2 )  น้ำที่ท่วมผิวจราจรถนนศูนย์ราชการ ได้ไหลเข้ามาที่สบย.2 ตั้งแต่กลางดึกของคืนวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ภายในสำนักงานถูกน้ำท่วมขังประมาณ 30 เซนติเมตรเป็นวงกว้าง เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ ช่วยกันนำทราย ถุงดำ มาวางแนวกั้นบริเวณประตูทางเข้าเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามามากกว่านี้

 

เจ้าหน้าที่สบย.2 ระบุว่า เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ และเทศบาลตำบลหัวรอ มีการขุดร่องระบายน้ำริมถนนศูนย์ราชการ ทำให้น้ำฝนทั้งหมด ไหลลงมาสู่ที่ต่ำ และไหลเข้าท่วมสบย.2 ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ เป็นจุดต่ำที่น้ำท่วมประจำ ปี 2554 น้ำจากแม่น้ำน่านที่ล้นตลิ่งก็ท่วมขังบริเวณนี้สูงมาก ขณะนี้น้ำกำลังไหลต่อไปยังยังสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนที่อยู่ติดกัน และไหลลงคลองข้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

 

 

แสดงความคิดเห็น