นิทรรศการ “ครรฉ่องส่องพุทธธรรม สยาม-ศรีลังกา

เมื่อวันที่ ๗ กันยายนที่ผ่านมา สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “ครรฉ่องส่องพุทธธรรม สยาม-ศรีลังกา ครั้งที่ ๒” ขึ้น ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) เริ่มด้วยการ Work Shop วาดเส้นเล่นเกรยอง โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ประมาณ ๒๐๐ คน สนุกสนานกับการปฏิบัติการวาดเส้นร่วมกับกลุ่มศิลปิน จากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. มีพิธีเปิดโดยนายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

พระพุทธเจ้า, มหาโพธิลังกา, สองเท่ากับหนึ่ง, จิตใต้สำนึกปุถุชน, พิชิตมาร, ทวารบาล, ยักษ์, โพธิสัตวยาน, เหยียบเพื่อดับกิเลส, โลกุตระธรรม…กับอีกกว่า ๗๐ ผลงานศิลปกรรม ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และสื่อผสม ด้วยแรงบันดาลใจและความประทับใจในวิถีพุทธศาสนาของประเทศศรีลังกา ฝีมือกลุ่มศิลปินพุทธศิลป์ ศิลปินชาวศรีลังกา และคณาจารย์เพาะช่าง จำนวน ๓๒ คน   

ขอเชิญศึกษาเรื่องราวพุทธศาสนาสองชนชาติผ่านงานศิลปะ ในนิทรรศการ “ครรฉ่องส่องพุทธธรรม สยาม-ศรีลังกา ครั้งที่ ๒” ตลอดเดือนกันยายนนี้ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) ทุกวัน ๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๕๕๓๐ ๑๖๔๗

แสดงความคิดเห็น