เริ่มเทศกาลถือศีลกินเจ 14-23 ตค.55

เวลา 10.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเต๋าจีฮุกโจว้ และปวงเทพยดา องค์ไต้ฮงกงโจวซือ องค์เจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าแม่สวรรค์ องค์เจ้าพ่อเสือ องค์ซาไชยส่วย ร่วมในขบวนแห่ริ้วธงเทพเจ้า จากริมแม่น้ำน่าน สู่มณฑลพิธีที่มูลนิธิประสาทบุญสถาน ถ.สนามบิน อ.เมืองพิษณุโลก และจัดพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสา เป็นการเริ่มต้น เทศกาลถือศีลกินเจ มีมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลกจัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2555

 

นายชาญชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก กล่าวว่า เทศกาลกินเจเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวจีน ที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล ซึ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ( ตามปฏิทินจีน ) ของทุกปี ปีนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-23 ตุลาคม 2555 ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีดังกล่าว มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก จึงได้ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลก จัดงานเทศกาลกิจเจประจำปี 2555 ขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2555 ณ มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณโลก

เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนร่วมลดละเลิกบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เพื่อสุขภาพที่ดี และสวมใส่เสือขาวช่วงประเพณีกินเจ เป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกินเจขอชางไทยเชื้อจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกด้วย โดยมูลนิธิ ได้จัดบริการโรงทานอาหารเจฟรีทุกวัน เพื่อแจกประชาชนที่มาร่วมพิธี สำหรับวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น.ได้จัดให้มีพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ จากนั้นเวลา 18.00 น. จัดให้มีพิธีแห่ขบวนทรงเจ้า และประกอบพิธีส่งเทพเจ้า และปวงเทพยดา ลอยเรือ ณ ริมแม่น้ำน่าน หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

เทศกาลกินเจ หรือ บางแห่งเรียกว่า ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีแบบลัทธิเต๋า รวม 9 วัน กำหนดเอาวันตามจันทรคติ เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนนานแล้ว นอกจากจะต้องงดบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากสัตว์ เช่น ไข่ นม น้ำผึ้ง แล้ว ยังห้ามบริโภคผักที่มีกลิ่นฉุนบางชนิด เช่น หัวหอม กระเทียม กระเทียมโทน กุยช่าย ใบยาสูบ ชาวเจเชื่อว่า ผักที่มีกลิ่นฉุน จะเข้าไปทำลายธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย คือธาตุน้ำ ไฟ ดิน ไม้ และโลหะ ส่งผลให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานไม่ปกติ

สำหรับการปฏิบัติตนในช่วงกินเจ 9 วัน 9 คืนนั้น ผู้ที่ต้องการกินเจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเพณีการกินเจ จะต้องปฏิบัติดังนี้ 1.รับประทานอาหารเจ 2.งดอาหารรสจัด ซึ่งหมายถึงอาหารเผ็ด หวานมาก เปรี้ยวมาก เค็วมาก 3.รักษาศีลห้า 4.รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ 5.ทำบุญทำทาน 6.นุ่งขาวห่มขาว  ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการกิจเจ คือ กินเพื่อสุขภาพ กินด้วยจิตเมตรา และกินเพื่อเว้นกรรม

แสดงความคิดเห็น