เปิดขายหมู-ไข่ธงฟ้า

นายบุญลือ มิปิกุล การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับผู้จำหน่ายเนื้อหมู และไก่ไข่ในจังหวัดพิษณุโลก จัดจำหน่ายเนื้อหมูและไก่ไข่ธงฟ้า ราคาประหยัดตามโครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า เพื่อบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงสุกรและผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยจัดจำหน่ายทุกวันพุธและวันศุกร์โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 เท่านั้น โดยจะเปิดจำหน่ายเนื้อหมูและไข่ไก่ธงฟ้า ราคาประหยัดที่

1. ตลาดเทศบาล 1 กิตติกร หรือตลาดใต้ เปิดจำหน่าย ณ เขียงหมูเจ๊เอง โดยหมูเนื้อแดง อาทิ เนื้อสะโพก เนื้อไหล่ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 105 บาท จากเดิมจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 110 – 120 บาท
2. ตลาดสดเทศบาล 5 บ้านคลอง เปิดจำหน่าย ณ ร้านเจ๊ไสว โดยไข่ไก่ เบอร์ 2 จำหน่ายแผงละ 78 บาท จากเดิมจำหน่ายในราคาแผงละ 84 บาท

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคที่สนใจสามารถหาซื้อเนื้อหมูและไข่ไก่ธงฟ้า ราคาประหยัดได้ตามสถานที่ดังกล่าว

 

แสดงความคิดเห็น