เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภูร่องกล้าชมวิว 360 องศา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญเป็นจำนวนมาก มีอุทยานแห่งชาติน้ำตกน้อยใหญ่อยู่กระจายทั่วไปทั้งจังหวัด                 มีพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่สวยงามเป็นที่สักการบูชากราบไหว้ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก โดยในภาพรวมแล้วจังหวัดพิษณุโลกมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า 3,000,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

 

ในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ จังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่กว่า 200 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานมากนัก (ประมาณ 17 กม.) โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานผ่านบ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม บริเวณที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้จะเรียกว่า “ภูร่องกล้า” โดยจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทยานแหล่งชาติภูหินร่องกล้า  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อำเภอนครไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ร่วมกันดำเนินปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะแก่การพักแรมกางเต้นท์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตอบสนอง   ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสความหนาวเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตรงนี้จะหนาวเย็น มองเห็น “แม่คะนิ้ง”  ซึ่งในเมืองไทยจะหาดูได้ยาก

 

ในขณะนี้จังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการให้ทันกับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้                     เช่น การปรับปรุงเส้นทาง การปรับภูมิทัศน์ลานกางเต้นท์ การจัดหาที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ และจุดอำนวยความสะดวกเพื่อบริการนักที่องเที่ยว การจัดหาแหล่งน้ำ ห้องน้ำห้องสุขา ไฟฟ้า แสงสว่าง เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ลักษณะและจุดเด่น ของ ภูร่องกล้า แห่งนี้คือ อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ มากนัก สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้                ส่วนบริเวณแห่งนี้จะปรับปรุงให้เป็นที่ทำลานกางเต้นท์                 และไม่ทำลายความหลากหลายของทรัพยากรป่าไม้ และมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,610 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศารอบทิศทาง สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น                           และพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม          

 

โดยด้านทิศเหนือจะติดกับภูโลมโลซึ่งเป็นที่ของจังหวัดเลยสามารถมองเห็นและเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของซากุระเมืองไทยได้ (ต้นพญาเสือโคร่ง) ซึ่งได้ปลูกไว้เป็นจำนวนมากกว่า 2,000 ต้น จะออกดอกบานสะพรั่งและสวยงามเป็นอย่างมากในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ที่จะมาถึงนี้ และสามารถมองเห็นแสงระยิบระยับของภูทับเบิกในยามค่ำคืน และมองเห็นทุ่งกะหล่ำปีในตอนกลางวัน

ด้านทิศตะวันออกจะมองเห็นเป็นแนวป่าของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าซึ่งเป็นฉากที่มีความร่มรื่น เขียวสดยืนตระหง่านมองเห็นเป็นฉากอย่างสวยงาม ส่วนด้านทิศใต้ และทิศตะวันตกจะมองเห็นอำเภอนครไทยและแปลงกะหล่ำปลีที่ชาวเขาปลูกไว้ ซึ่งเป็นพืชผลเกษตรที่สร้างรายได้สำคัญชนิดหนึ่ง เป็นแปลงที่สวยงาม บริเวณตรงนี้จะมีแม่คะนิ้งให้เห็นเป็นประจำทุกปี โดยท่านจะสามารถมองเห็นทั้งสามภู สามหมอก สามเมือง สามจังหวัด คือ ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ ภูโลมโลจังหวัดเลย และภูร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันทั้งสามจังหวัด

ในปีนี้จังหวัดพิษณุโลก จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและอากาศที่บริสุทธิ์ ดูซากุระเมืองไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป และจะทำพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นี้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหนาวเย็นสามารถเดินทางเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวได้หลายแห่ง โดยอยู่ห่างจากทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ 20 กิโลเมตร และสามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หรือจะไปเที่ยวที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย หรือสามารถไปเที่ยวต่อที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็อยู่ไม่ไกลกันมากนัก ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว               และสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ได้ในคราวเดียวกัน

 

จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสความหนาวเย็นร่วมกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า            โทร 055-356607 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-321280 สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก             โทร 055- 246441

 

ประทีป  ตระกูลสา สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก-รายงาน

 

แสดงความคิดเห็น