ตำบลหัวรอเร่งผลิตกระทงสาย

ที่วัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมตำบลหัวรอ พร้อมใจกันผลิตกระทงสาย ที่ทำร่วมกันมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ใช้ลอยในเทศกาลลอยกระทง ในแม่น้ำน่าน ท่าน้ำวัดตาปะขาวหาย ช่วงค่ำ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นี้

นายสอิ้ง  ฟูเต็ม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหัวรอ เปิดเผยว่า ในเขตตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีวัดอยู่หลายแห่ง ในแต่ละงานประเพณีสำคัญ สงกรานต์ ลอยกระทง เทศบาลตำบลหัวรอ จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนให้วัดต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในเทศกาลลอยกระทงปี 2555 นี้ วัดบางพะยอม ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานลอยกระทงของตำบลหัวรอ ขณะที่วัดตาปะขาวหายนั้น เนื่องจาก 3 ปีก่อน วัดตาปะขาวหายได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานลอยกระทง ในครั้งนั้นได้ริเริ่มนำกะลามะพร้าว มาผลิตเป็นกระทงสาย จำหน่ายให้กับผู้ร่วมงานทั่วไปได้ปลอ่ยกระทงสายลงแม่น้ำน่านพร้อม ๆ กัน และสวยงามมาก ในปีต่อ ๆ มา แม้ว่าจัดตาปะขาวหายจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานลอยกระทง รวมถึงปีนี้ด้วย แต่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมวัดตาปะขาวหายเห็นว่า กระทงสายที่ผลิตทุกปี ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานลอยกระทงจำนวนมาก ในปีนี้ จึงเร่งมือผลิตกระทงสายจากกะลามะพร้าว เพื่อจำหน่าย ในนำรายได้เข้าวัด ตั้งเป้าผลิต 500 ใบ

 

สำหรับการผลิตกระทงสายจากกะลามะพร้าวของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมจำบลหัวรอนั้น ได้ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ นำเศษกะลามะพร้าวที่เหลือทิ้งในตลาด มาเป็นวัตถุดิบทำเป็นตัวกระทง และนำลูกมะพร้าวแห้ง ที่เสีย มาผ่าครึ่งซีกทำเป็นกระทงสายด้วย มีเปลือกมะพร้าว กระทงจะได้ใหญ่และสามารถลอยน้ำได้นานขึ้น ส่วนการตกแต่งนั้น ใช้ใบลาน เปลือกข้าวโพด มาตกแต่งเป็นกระทง โดยตรงกลางกะลามะพร้าวจะหยอดเทียนพร้อมกับติดไส้เทียน

 

นายสอิ้ง เผยต่อว่า  ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกและชาวตำบลหัวรอ มาร่วมลอยกระทงสายของวัดตาปะขาวหาย ปีนี้กำหนดลอยพร้อมกันในช่วงค่ำของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โดยจำหน่ายกระทงสายตั้งแต่ราคา 20 -50 -75 บาท รายได้ทั้งหมดนำเข้ามาเพื่อใช้พัฒนาวัดตาปะขาวหาย

////

ชมภาพวีดีโอ

แสดงความคิดเห็น