ป้องกันบุกรุกทำลายป่า

4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายกิติพจน์ สมอารยวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการควบคุมคุมไฟป่า (รักษาการแทนผอ.สำนัก 11 ) เป็นประธานในพิธี”โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม” โดยปล่อยแถวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือชุดปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และเปิดงานรณรงค์จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับอบจ.พิษณุโลก ในงานวันเด็ก 56 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อปลุกจิตสำนักในคนรักษ์ป่าไม้และตระหนักถึงผลเสียของการตัดไม้ทำลายป่า

3

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 มค.2532 ครั้งที่สมัยพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรมว.มหาดไทย ได้สั่งให้”ปิดป่า หรือ ระงับการทำไม้ในเขตป่าสัมปทาน”โดยไม่หวั่นถึงนายทุน ที่หากินกับอุตสาหกรรมป่าไม้ของไทยมาช้านาน กระทั่งปี2532 ทราบว่า ป่าไม้ไทยใกล้หมดแล้ว จึงถือว่า เป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

2

วนศาสตร์
นายวิรัช จตุพนาพร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้”คนป่าไม้”ได้ระดมพลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีกับ” นายวิรัช จตุพนาพร อดีตเคยทำงานเป็นผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่ 11 ได้เดินทางมาเป็นผู้อำนวนการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 วันจันทร์ ที่ 14 ม.ค. 56 เนื่องจาก มีผลงานการจับกุมนายทุนลุยรื้อถอนต้นยางพารา, รื้ออาคาร 8 หลังที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานฯทุ่งแสลงหลวง และยึดรีสอร์ท- ร้านกาแฟสด ณ.จุดชมวิวถนนพิณุโลก-หล่มสัก ที่“เขาค้อ

แสดงความคิดเห็น