ช่วยเหลือเด็กกตัญญู

DSCF4288 วันที่ 14 มกราคม 2556 นายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ ได้มอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน ให้กับ เด็กหญิงรัตนา  คงคาลัย   อายุ 13 ปีอยู่บ้านเลขที่ 53/2  หมู่  10  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีฐานะยากจน   ปัจจุบันอาศัยอยู่กับนายประยูร  คงคาลัย บิดา อายุ 38 ปี ซึ่งถูกรถชนขาหัก 3 ท่อน เมื่อปี 2553 ทำให้การเดินไม่ปกติ และได้แยกทางกับภรรยา  ประกอบกับต้องดูแลนางคูณ คงคาลัย ซึ่งเป็นย่า ที่ป่วยและมีอาการหลงๆลืมๆ และเด็กหญิงขวัญมนัส คงคาลัย น้องสาว วัย 2 ขวบ โดยทุกวันหลังเลิกเรียนและวันหยุด เด็กหญิงรัตนาจะช่วยคุณพ่อออกรับจ้างและเก็บขยะตามหมู่บ้าน เพื่อนำไปขายหาเงินเลี้ยงครอบครัว ส่วนบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน  มีเพื่อนบ้านใจบุญสงสารให้พักพิงอาศัย

DSCF4293

หากประชาชนท่านใดต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กหญิงรัตนา  คงคาลัย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 0 5532 2602 ต่อ กองสวัสดิการสังคม น้องหมู่10

แสดงความคิดเห็น