อบจ.เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

0007 เวลา 10.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ลานเอนกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย   วิวัฒน์ธนาฒนย์ นายกอบจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2556 ที่วันนี้ได้สนธิความช่วยเหลือรถบรรทุกน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก รถน้ำจากกองพบทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระพรมไตรโลกนาถ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.พิษณุโลก และรถน้ำของอบจ.พิษณุโลกรวม 24 คัน ออกช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค0001

 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่และภารกิจหลักที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้ง 9 อำเภอ ที่ประสบความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งนี้ ด้วยศักยภาพด้านบุคลากร เครื่องมือและเครื่องจักรของอบจ.พิษณุโลก โดยเฉพาะน้ำอุปโภค-บริโภค ที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิตระบบประปาหมู้บ้าน อบจ.พิษณุโลก จึงเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งประจำปี 2556 ขึ้นมา พื้นที่ใดเดือดร้อนขาดแคลนน้ำต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก 055-223718-20  ต่อ 302 หรือ 089-6440041

0006

หลังจากทำพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภค ของอบจ.พิษณุโลก ไปช่วยเหลือประชาชนในบ้านป่า ม.7 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก ที่ประชาชน 300 ครอบครัวขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยเติมน้ำให้กับแท๊งค์ประชาของหมู่บ้าน 0005

0002

0003

แสดงความคิดเห็น