ไฟป่าเผาไร่มัน-ต้นยูคาที่อ.วัดโบสถ์

2 เวลา 15.45 น.วันที่ 19 มกราคม2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุไฟป่ากินอาณาบริเวณกว้าง ริมถนนหลวงสายวัดโบสถ์-ชาติตระการ หมู่ 8 บ้านหนองยาง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ ห่างจากตัวเมืองวัดโบสถ์ประมาณ 13 กิโลเมตร โดยไฟป่าได้ลุกโชนจากไหล่เขาด้านหลัง และลุกลามเข้าไร่มันสัมปะหลังของราษฎรและไร่ป่ายูคาลิปตัส ล่าสุดไฟกำลังลุกลามมายังถนนวัดโบสถ์(โป่งแค)-(ชาติตระการ) แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าดูแล

1

อย่างไรก็ตามตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟป่าอยู่บ่อยครั้งพบเห็นควันไฟ บริเวณเชิงเขาเป็นย่อมๆ อยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้หลายพื้นที่ประสพกับภาวะอากาศแห้ง เศษใบไม้และหญ้าแห้ง ผลทำให้มีโอกาสติดไฟสูง เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่า 3

แสดงความคิดเห็น